ХІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль

ПОЛОЖЕННЯ

Опішне на Полтавщині – традиційний центр українського народного гончарства, відоме з ХІІ століття. Наприкінці ХХ століття Опішне стало місцем проведення Національних симпозіумів монументальної керамічної скульптури “Поезія гончарства на майданах і в парках України”, Всеукраїнських дитячих гончарських фестивалів, Національних конкурсів художньої кераміки, Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів, всеукраїнських науково­практичних конференцій і семінарів з проблем гончарства.

Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль – вивірена часом форма творчого спілкування молодих талантів, формування творчих художніх здібностей дітей та молоді на основі національно­культурних традицій; важливий засіб співробітництва юних мистців; спосіб примноження духовних надбань української культури.

Його організаторами є: Міністерство культури України, Державна спеціалізована художня школа­інтернат І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя Кричевського, управління культури та відділ у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей­заповідник українського гончарства в Опішному.

Мета Фестивалю: залучення до заняття гончарством та до вивчення історико­мистецьких досягнень гончарства школярів, молоді; розвиток традицій гончарства, популяризація дитячої художньої творчості.

Місце проведення: всесвітньо відома столиця українського гончарства – містечко Опішне, що на Полтавщині. До участі у Фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій, позашкільних навчально­виховних закладів, учні та студенти мистецьких навчальних закладів І­ІV рівнів акредитації.

З метою вивчення сучасного стану гончарства та мистецької освіти, до участі у Фестивалі залучаються художники, експерти­мистецтвознавці, учителі, керівники гуртків, студій, центрів, викладачі мистецьких навчальних закладів.

Порядок проведення Фестивалю

І­й етап: Конкурс художніх творів

Проводиться з 15 січня до 15 квітня 2018 року. До участі в Конкурсі допускаються особи віком від 10 до 23 років за такими віковими групами: І група – 10­14 років; ІІ група – 15­17 років; ІІІ група – 18­23 роки. Конкурс є відкритим для всіх бажаючих. Юні мистці можуть брати участь у Конкурсі індивідуально або через навчальні заклади, організації, асоціації, спілки, галереї тощо.

До конкурсу приймаються твори з глини та інших матеріалів, які розкривають тему гончарства за такими номінаціями:

­ кераміка;

­ інші види декоративно­ужиткового мистецтва (вишивка, різьблення, ткацтво, розпис, народний живопис тощо);

­ образотворче мистецтво (графіка, акварель, живопис, скульптура тощо).

Твори на конкурс приймаються Оргкомітетом Фестивалю до 15 квітня 2018 року (за поштовим штемпелем дати відправлення).

Іноземні учасники присилають фото робіт на електронну адресу Оргкомітету Фестивалю.

До кожного твору автор повинен подати паспорт, у якому необхідно зазначити прізвище, ім’я автора, назву твору, техніку виконання, розміри, час виготовлення (зразок паспорта поданий на анкеті­заявці).

(УВАГА! Без паспортів творів та анкети автора (авторів), копії паспорта або свідоцтва про народження твори на Конкурс не приймаються.)

До участі в Конкурсі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов’язкового зазначення ролі кожного із співавторів. Кожен учасник може подати на Конкурс не більше двох творів у кожній номінації.

Окремі умови щодо творів у номінації “Кераміка”:

­ дозволяються будь­які техніки формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення);

­ орнаментування може здійснюватися будь­якими технічними прийомами (техніками); конкурсний твір повинен бути випаленим;

­ твір має бути виготовлений у 2018 році; він має бути підписаний автором (авторами) із зазначенням року виготовлення.

(УВАГА! Без авторського підпису і року виготовлення на поверхні твору, виконаних продряпуванням (ритуванням), ангобами, поливою, твори до Конкурсу не допускаються).

Конкурсні твори можуть бути надіслані

поштою чи привезені особисто на адресу:

вул. Партизанська, 21, смт. Опішне,

Полтавська область, 38164,

тел./факс (05353) 42001

Мистці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь­яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів, або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен мати окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Оргкомітету.

Оргкомітет Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані мистцям не з його вини.

Оргкомітет Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю також не несе відповідальності перед мистцями за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання мистцями кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права. Власники творів, надісланих на Конкурс, несуть повну відповідальність за їхню автентичність і відсутність будь­яких фальсифікацій.

Творчі роботи учасників творчого практикуму Фестивалю, а також творчі роботи переможців І етапу Фестивалю - конкурсу художніх творів, залишаються на постійне зберігання у Державній спеціалізованій художній школі­інтернаті І­ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського.

Усі твори, надіслані на І­й етап Конкурсу, розглядаються Журі Фестивалю. До його складу входять провідні мистці, мистецтвознавці, діячі науки і культури. День роботи Журі Конкурсу – 18 травня 2018 року. Переможці І етапу запрошуються до участі в творчому практикумі Фестивалю. Персональні запрошення переможцям І-го етапу Конкурсу до участі в ІІ етапі Оргкомітет надсилає до 1 червня 2018 року.

ІІ­й етап Фестивалю

Проводиться з 12 червня до 21 червня 2018 року на творчо­виробничій базі Колегіуму мистецтв. До участі в ньому запрошуються по 4 юні мистці­переможці кожної вікової групи в номінаціях “Кераміка”, “Інші види декоративно­ужиткового мистецтва”, “Образотворче мистецтво”. Переможці І­ї вікової групи у всіх номінаціях запрошуються на Фестиваль разом з учителем­наставником. Без офіційного запрошення Оргкомітету юні мистці та їхні наставники до участі у Фестивалі не допускаються. За власний рахунок у Фестивалі (поза Конкурсом), за рішенням Журі, можуть брати участь керівники та учні художніх студій, шкіл, колегіумів, коледжів, інститутів, академій.

Під час Фестивалю юні мистці працюють у творчих майстернях під керівництвом художників і народних майстрів. Вони виготовляють художні твори в тій номінації, в якій отримали перемогу в І­му етапі Конкурсу. За підсумками їхньої роботи Журі визначає абсолютних переможців Фестивалю. Під час Фестивалю юні мистці можуть влаштувати персональні виставки у виставковій залі Колегіуму мистецтв у Опішному. Транспортування творів на виставку та повернення назад – за рахунок учасників. Про наміри влаштувати виставку учасник Фестивалю повинен сповістити Оргкомітет до 10 червня 2018 року.

Оргкомітет Фестивалю

зобов’язується:

- забезпечити учасника житлом, щоденним триразовим харчуванням;

-забезпечити учасника Фестивалю сировиною, матеріалами, необхідними інструментами та обладнанням для творчої роботи (номінація: кераміка);

- надати учаснику можливість безкоштовно користуватися послугами Гончарської книгозбірні України, Національним архівом українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

- організувати безкоштовний перегляд фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Меморіального музею-садиби Олександри Селюченко та Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів;

- організувати лекції провідних українських мистецтвознавців, зустрічі з відомими художниками, народними майстрами, діячами науки і культури;

- популяризувати творчість учасників Фестивалю у пресі, на радіо та телебаченні;

- організувати підсумкову мистецьку виставку за участю творів учасників у виставковій залі Колегіуму мистецтв;

- забезпечити цікаве дозвілля.

Оргкомітет Фестивалю бере на себе зобов’язання щодо утримання виключно учасників Фестивалю і не відповідає за влаштування членів їхніх родин, друзів і знайомих.

Більш детальну інформацію можна отримати

за телефоном: (05353) 42001

Місце проведення: творчі майстерні Державної спеціалізованої художньої школи­інтернату І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Час проведення: 15.01­21.06.2018 року

Термін проведення практикуму: 12.06.2018–21.06.2018 року

Адреса Оргкомітету: вул. Партизанська, 21, смт. Опішне, Зіньківський район, Полтавська область, 38164.

E­mail:kmopishne@gmail.com; www.opishnya-collegium.edu.poltava.ua

ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У ХІ МІЖНАРОДНОМУ

МОЛОДІЖНОМУ ГОНЧАРСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ

Прізвище, ім’я, по батькові:________________________________________________________

Дата народження (число, місяць, рік) “____“ _____________ _____ р.

Місце народження:_______________________________________________________________

Стать:__________________________ Національність:_________________________________

Освіта (назва навчального закладу, клас, група, факультет тощо):________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Участь у виставках, конкурсах, фестивалях (місце, рік, винагороди):_____________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Заняття в гуртках, студіях, спеціалізованих художніх школах: __________________________

_______________________________________________________________________________

Назва навчального закладу: _______________________________________________________ Адреса навчального закладу, телефон, факс:__________________________________________

________________________________________________________________________________ Домашня адреса, телефон, факс, e-mail: _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ Особистий підпис:__________________________ Дата: “_____“ ________________ ____ р. Рекомендується до участі у фестивалі (назва закладу, підпис керівника, печатка):

ОКРЕМІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Заявку слід заповнити українською мовою і надіслати разом з творами до 1 травня 2017 року.

2. До участі у Фестивалі допускаються не більше двох творів одного автора в кожній номінації.

Необхідно також подати більш детальну характеристику своєї творчості (каталоги виставок, слайди, фото творів і автора, відеофільми, оригінали чи ксерокопії публікацій про автора в книгах і періодиці тощо).

До творів слід додати паспорти за поданим нижче зразком. 18 травня 2017 року журі визначає переможців І-го етапу, яким оргкомітет Фестивалю надсилає до 1 червняя 2017 року персональне офіційне запрошення до участі в підсумкових заходах Фестивалю.

3. До заявки додати копію паспорта або свідоцтва про народження. Заявка без копії паспорта або свідоцтва про народження вважається недійсною.

Автор ________________________ Назва твору ___________________ Техніка _______________________ Розмір ________________________ Час виготовлення ______________ Місце виготовлення ____________

Реєстраційний номер заявки ______________

Зразок паспорта

на конкурсний твір

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у ХІ Міжнародному молодіжному гончарському фестивалі "Опішне - 2017"

ХІ ГОНЧАРСЬКИЙ Міжнародний молодіжний ФЕСТИВАЛЬ

ПОЛОЖЕННЯ

Опішне на Полтавщині – традиційний центр українського народного гончарства, відоме з ХІІ століття. Наприкінці ХХ століття Опішне стало місцем проведення Національних симпозіумів монументальної керамічної скульптури “Поезія гончарства на майданах і в парках України”, Всеукраїнських дитячих гончарських фестивалів, Національних конкурсів художньої кераміки, Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів, всеукраїнських науково­практичних конференцій і семінарів з проблем гончарства.

ХІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль – вивірена часом форма творчого спілкування молодих талантів, формування творчих художніх здібностей дітей та молоді на основі національно­культурних традицій; важливий засіб співробітництва юних мистців; спосіб примноження духовних надбань української культури.

Його організаторами є: Міністерство культури України, Державна спеціалізована художня школа­інтернат І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя Кричевського, управління культури та відділ у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей­заповідник українського гончарства в Опішному.

Мета Фестивалю: залучення до заняття гончарством та до вивчення історико­мистецьких досягнень гончарства школярів, молоді; розвиток традицій гончарства, популяризація дитячої художньої творчості.

Місце проведення: всесвітньо відома столиця українського гончарства – містечко Опішне, що на Полтавщині. До участі у Фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій, позашкільних навчально­виховних закладів, учні та студенти мистецьких навчальних закладів І­ІV рівнів акредитації.

З метою вивчення сучасного стану гончарства та мистецької освіти, до участі у Фестивалі залучаються художники, експерти­мистецтвознавці, учителі, керівники гуртків, студій, центрів, викладачі мистецьких навчальних закладів.

Порядок проведення Фестивалю

І­й етап: Конкурс художніх творів

Проводиться з 15 січня до 1 травня 2017 року. До участі в Конкурсі допускаються особи віком від 10 до 23 років за такими віковими групами: І група – 10­14 років; ІІ група – 15­17 років; ІІІ група – 18­23 роки. Конкурс є відкритим для всіх бажаючих. Юні митці можуть брати участь у Конкурсі індивідуально або через навчальні заклади, організації, асоціації, спілки, галереї тощо.

До конкурсу приймаються твори з глини та інших матеріалів, які розкривають тему гончарства за такими номінаціями:

­ кераміка;

­ інші види декоративно­ужиткового мистецтва (вишивка, різьблення, ткацтво, розпис, народний живопис тощо);

­ образотворче мистецтво (графіка, акварель, живопис, скульптура тощо).

Твори на конкурс приймаються Оргкомітетом Фестивалю до 1 травня 2017 року (за поштовим штемпелем дати відправлення).

До кожного твору автор повинен подати паспорт, у якому необхідно зазначити прізвище, ім’я автора, назву твору, техніку виконання, розміри, час виготовлення (зразок паспорта поданий на анкеті­заявці).

(УВАГА! Без паспортів творів та анкети автора (авторів), копії паспорта або свідоцтва про народження твори на Конкурс не приймаються.)

До участі в Конкурсі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов’язкового зазначення ролі кожного із співавторів. Кожен учасник може подати на Конкурс не більше двох творів у кожній номінації.

Окремі умови щодо творів у номінації “Кераміка”:

­ дозволяються будь­які техніки формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення);

­ орнаментування може здійснюватися будь­якими технічними прийомами (техніками); конкурсний твір повинен бути випаленим;

­ твір має бути виготовлений у 2017 році; він має бути підписаний автором (авторами) із зазначенням року виготовлення.

(УВАГА! Без авторського підпису і року виготовлення на поверхні твору, виконаних продряпуванням (ритуванням), ангобами, поливою, твори до Конкурсу не допускаються).

Конкурсні твори можуть бути надіслані

поштою чи привезені особисто на адресу:

вул. Партизанська, 21, смт. Опішне,

Полтавська область, 38164,

тел./факс (05353) 42001

Митці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь­яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів, або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен мати окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Оргкомітету.

Оргкомітет Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані митцям не з його вини.

Оргкомітет ХІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю також не несе відповідальності перед митцями за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання митцями кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права. Власники творів, надісланих на Конкурс, несуть повну відповідальність за їхню автентичність і відсутність будь­яких фальсифікацій.

Творчі роботи учасників практикуму Фестивалю, а також творчі роботи переможців І етапу Фестивалю - конкурсу художніх творів, залишаються на постійне зберігання у Державній спеціалізованій художній школі­інтернаті І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Усі твори, надіслані на І­й етап Конкурсу, розглядаються Журі Фестивалю. До його складу входять провідні митці, мистецтвознавці, діячі науки і культури. День роботи Журі Конкурсу – 18 травня 2017 року. Переможці І етапу запрошуються до участі в творчому практикумі Фестивалю. Персональні запрошення переможцям І етапу Конкурсу до участі в ІІ етапі Оргкомітет надсилає до 1 червня 2017 року.

ІІ­й етап Фестивалю

Проводиться з 13 червня до 23 червня 2017 року на творчо­виробничій базі Колегіуму мистецтв. До участі в ньому запрошуються по 4 юні митці­переможці кожної вікової групи в номінаціях “Кераміка”, “Інші види декоративно­ужиткового мистецтва”, “Образотворче мистецтво”. Переможці І­ї вікової групи у всіх номінаціях запрошуються на Фестиваль разом з учителем­наставником. Без офіційного запрошення Оргкомітету юні митці та їхні наставники до участі у Фестивалі не допускаються. За власний рахунок у Фестивалі (поза Конкурсом), за рішенням Журі, можуть брати участь керівники та учні художніх студій, шкіл, колегіумів, коледжів, інститутів, академій.

Під час Фестивалю юні мистці працюють у творчих майстернях під керівництвом художників і народних майстрів. Вони виготовляють художні твори в тій номінації, в якій отримали перемогу в І­му етапі Конкурсу. За підсумками їхньої роботи Журі визначає абсолютних переможців Фестивалю. Під час Фестивалю юні митці можуть влаштувати персональні виставки у виставковій залі Колегіуму мистецтв у Опішному. Транспортування творів на виставку та повернення назад – за рахунок учасників. Про наміри влаштувати виставку учасник Фестивалю повинен сповістити Оргкомітет Фестивалю до 10 червня 2017 року.

Оргкомітет Фестивалю

зобов’язується:

- забезпечити учасника житлом, щоденним триразовим харчуванням;

- забезпечити учасника Фестивалю сировиною, матеріалами, необхідними інструментами та обладнанням для творчої роботи;

- надати учаснику Фестивалю можливість безкоштовно користуватися послугами Гончарської книгозбірні України, Національним архівом українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

- організувати безкоштовний перегляд фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Меморіального музею-садиби Олександри Селюченко та Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів;

- організувати лекції провідних українських мистецтвознавців, зустрічі з відомими художниками, народними майстрами, діячами науки і культури;

- популяризувати творчість учасників Фестивалю у пресі, на радіо та телебаченні;

- організувати підсумкову мистецьку виставку Фестивалю за участю творів учасників у виставковій залі Колегіуму мистецтв;

- забезпечити цікаве дозвілля.

Оргкомітет Фестивалю бере на себе зобов’язання щодо утримання виключно учасників Фестивалю і не відповідає за влаштування членів їхніх родин, друзів і знайомих.

Більш детальну інформацію можна отримати

за телефоном: (05353) 42001

Місце проведення: творчі майстерні Державної спеціалізованої художньої школи­інтернату І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Час проведення: 15.01­22.06.2017 року

Термін проведення практикуму: 12.06.2017–22.06.2017 року

Адреса Оргкомітету: вул. Партизанська, 21, смт. Опішне, Зіньківський район, Полтавська область, 38164.

E­mail:kmopishne@gmail.com; www.opishnya-collegium.edu.poltava.ua

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у Х (Ювілейному) Міжнародному молодіжному гончарському фестивалі "Опішне - 2016"

Х Міжнародний молодіжний ГОНЧАРСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПОЛОЖЕННЯ

Опішне на Полтавщині – традиційний центр українського народного гончарства, відоме з ХІІ століття. Наприкінці ХХ століття Опішне стало місцем проведення Національних симпозіумів монументальної керамічної скульптури “Поезія гончарства на майданах і в парках України”, Всеукраїнських дитячих гончарських фестивалів, Національних конкурсів художньої кераміки, Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів, всеукраїнських науково­практичних конференцій і семінарів з проблем гончарства.

Х Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль – вивірена часом форма творчого спілкування молодих талантів, формування творчих художніх здібностей дітей та молоді на основі національно­культурних традицій; важливий засіб співробітництва юних мистців України; спосіб примноження духовних надбань української культури.

Його організаторами є: Міністерство культури України, Державна спеціалізована художня школа­інтернат І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя Кричевського, управління культури та відділ у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей­заповідник українського гончарства в Опішному.

Мета Фестивалю: залучення до заняття гончарством та до вивчення історико­мистецьких досягнень гончарства школярів, молоді; розвиток традицій гончарства, популяризація дитячої художньої творчості.

Місце проведення: всесвітньо відома столиця українського гончарства – містечко Опішне, що на Полтавщині. До участі у Фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій, позашкільних навчально­виховних закладів, учні та студенти мистецьких навчальних закладів І­ІV рівнів акредитації.

З метою вивчення сучасного стану гончарства та мистецької освіти, до участі у Фестивалі залучаються художники, експерти­мистецтвознавці, учителі, керівники гуртків, студій, центрів, викладачі мистецьких навчальних закладів.

Порядок проведення Фестивалю

І­й етап: Конкурс художніх творів

Проводиться з 15 січня до 1 травня 2016 року. До участі в Конкурсі допускаються особи віком від 10 до 23 років за такими віковими групами: І група – 10­14 років; ІІ група – 15­17 років; ІІІ група – 18­23 роки. Конкурс є відкритим для всіх бажаючих. Юні митці можуть брати участь у Конкурсі індивідуально або через навчальні заклади, різноманітні організації, асоціації, спілки, галереї тощо.

До конкурсу приймаються твори з глини та інших матеріалів, які розвивають тему гончарства за такими номінаціями:

­ кераміка;

­ інші види декоративно­ужиткового мистецтва (вишивка, різьблення, ткацтво, розпис, народний живопис тощо);

­ образотворче мистецтво (графіка, акварель, живопис, скульптура тощо).

Твори на конкурс приймаються Оргкомітетом Фестивалю до 1 травня 2016 року (за поштовим штемпелем дати відправлення).

До кожного твору автор повинен подати паспорт, у якому необхідно зазначити прізвище, ім’я автора, назву твору, техніку виконання, розміри, час виготовлення (зразок паспорта поданий на анкеті­заявці).

(УВАГА! Без паспортів творів та анкети автора (авторів), копії паспорта або свідоцтва про народження твори на Конкурс не приймаються.)

До участі в Конкурсі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов’язкового зазначення ролі кожного із співавторів. Кожен учасник може подати на Конкурс не більше двох творів у кожній номінації.

Окремі умови щодо творів у номінації “Кераміка”:

­ дозволяються будь­які техніки формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення);

­ орнаментування може здійснюватися будь­якими технічними прийомами (техніками); конкурсний твір повинен бути випаленим;

­ твір має бути виготовлений у 2016 році; він має бути підписаний автором (авторами) із зазначенням року виготовлення.

(УВАГА! Без авторського підпису і року виготовлення на поверхні твору, виконаних продряпуванням (ритуванням), ангобами, поливою, твори до Конкурсу не допускаються).

Конкурсні твори можуть бути надіслані

поштою чи привезені особисто на адресу:

вул. Партизанська, 21, смт. Опішне,

Полтавська область, 38164,

тел./факс (05353) 42001

Митці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь­яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів, або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен мати окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Оргкомітету.

Оргкомітет Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані мистцям не з його вини.

Оргкомітет Х Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю також не несе відповідальності перед митцями за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання мистцями кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права. Власники творів, надісланих на Конкурс, несуть повну відповідальність за їхню автентичність і відсутність будь­яких фальсифікацій.

Творчі роботи учасників практикуму Фестивалю, а також творчі роботи переможців конкурсу художніх творів Фестивалю залишаються на постійне зберігання у Державній спеціалізованій художній школі­інтернаті І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Усі твори, надіслані на І­й етап Конкурсу, розглядаються Журі Фестивалю. До його складу входять провідні мистці, мистецтвознавці, діячі науки і культури. День роботи Журі Конкурсу – 18 травня 2016 року. Переможці І етапу запрошуються до участі в підсумкових заходах Фестивалю. Персональні запрошення переможцям І етапу Конкурсу до участі в ІІ етапі Оргкомітет надсилає до 1 червня 2016 року.

ІІ-­й етап Фестивалю

Проводиться з 13 червня до 23 червня 2016 року на творчо­виробничій базі Колегіуму мистецтв у Опішному. До участі в ньому запрошуються по 4 юні митці­переможці кожної вікової групи в номінаціях “Кераміка”, “Інші види декоративно­ужиткового мистецтва”, “Образотворче мистецтво”. Переможці І­ої вікової групи у всіх номінаціях запрошуються на Фестиваль разом з учителем­наставником. Без офіційного запрошення Оргкомітету юні митці та їхні наставники до участі у Фестивалі не допускаються. За власний рахунок у Фестивалі (поза Конкурсом) можуть брати участь керівники та учні художніх студій, шкіл, колегіумів, коледжів, інститутів, академій.

Під час Фестивалю юні мистці працюють у творчих майстернях під керівництвом провідних художників і народних майстрів. Вони виготовляють художні твори в тій номінації, в якій отримали перемогу в І­му етапі Конкурсу. За підсумками їхньої роботи Журі визначає абсолютних переможців Фестивалю. Під час Фестивалю юні мистці можуть влаштувати персональні виставки у виставковій залі Колегіуму мистецтв у Опішному. Транспортування творів на виставку та повернення назад – за рахунок учасників. Про наміри влаштувати виставку учасник Фестивалю повинен сповістити Оргкомітет Фестивалю до 1 червня 2016 року.

Оргкомітет Фестивалю

зобов’язується:

- забезпечити учасника житлом, щоденним триразовим харчуванням;

- забезпечити учасника Фестивалю сировиною, матеріалами, необхідними інструментами та обладнанням для творчої роботи;

- надати учаснику Фестивалю можливість безкоштовно користуватися послугами Гончарської книгозбірні України, Національним архівом українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

- організувати безкоштовний перегляд фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Меморіального музею-садиби Олександри Селюченко та Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів;

- організувати лекції провідних українських мистецтвознавців, зустрічі з відомими художниками, народними майстрами, діячами науки і культури;

- популяризувати творчість учасників Фестивалю у пресі, на радіо та телебаченні;

- організувати підсумкову мистецьку виставку Фестивалю за участю творів учасників у виставковій залі Центру розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

- забезпечити цікаве дозвілля.

Оргкомітет Фестивалю бере на себе зобов’язання щодо утримання виключно учасників Фестивалю і не відповідає за влаштування членів їхніх родин, друзів і знайомих.

Більш детальну інформацію можна отримати

за телефоном: (05353) 42001

Місце проведення: творчі майстерні Державної спеціалізованої художньої школи­інтернату І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Час проведення: 15.01­20.06.2016 року

Термін проведення практикуму: 10.06.2016–20.06.2016 року

Адреса Оргкомітету: вул. Партизанська, 21, смт. Опішне, Зіньківський район, Полтавська область, 38164.

E­mail:kmopishne@gmail.com; www.opishna-collegium.edu.poltava.ua

У програмі Х (Ювілейного) Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне – 2016»

– Урочиста церемонія відкриття Х (Ювілейного) Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю

– Робота учасників у творчих майстернях

– Огляд Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

- Огляд Меморіального музею­-садиби гончарської родини Пошивайлів

– Презентація ДСХШІ І-­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішні”,

майстер­-клас учнів Колегіуму мистецтв, конкурс “Мальованийглечик“

– Майстер-­клас гончаря, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України та Національної спілки художників України, заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Всеукраїнської літературно­-мистецької премії імені Івана Нечуя­Левицького МиколиПошивайла (Опішне, Україна)

- Огляд Меморіального музею­-садиби гончарки Олександри Селюченко,

перегляд виставок у Центрі розвитку духовної культури Національного музею­-заповідника українського гончарста в Опішному

– Мистецькі проекти учасників фестивалю

– Майстер­-клас гончаря, члена Національної спілки майстрів народного

мистецтва України та Національної спілки художників України, заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка та Премії імені Данила Щербаківського ВасиляОмеляненка (Опішне, Україна)

– Експрес-­конкурс «Краща глиняна іграшка»

– Мистецький експрес­ конкурс "Кращий гончар"

– Етровечорниці за участю фольклорного колективу «Криниченька»

– Ознайомлення учасників Фестивалю з історичними та архітектурними

пам'ятками Полтавщини

– Конкурс малюнка на асфальті на гончарну тему

- Майстер-класи відомих художників-керамістів, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва

Opishnya is situated in Poltava region. It is traditional Ukrainian centre of pottery; well-known from XII century. Out the end of XIX century Opishnya has became famous of its festivals of monumental pottery sculpture. “Poetry of pottery in the squares and in the parks of Ukraine”. All Ukrainian children’s pottery festival, national competitions of artistic pottery, all Ukrainian practices and science conferences and seminars from problems of pottery take place in Opishnya.

International pottery festival – it is form of artistic intercommunication of young talents, formation creative, artistic abilities of children’s and youth on base national, cultural traditions; important means of contribution young artists of Ukraine.

The organized of this festival are Ministry of culture and tourism, College of Arts in Opishnya, National museum park of Ukrainian pottery in Opishnya.

The aim of festival is: enlist to occupation by pottery and learn historical works of art, achievements pottery schoolchildren youth; popularization of children’s artistic labor.

The festival will be providing in the pottery’s capital of Ukraine – village Opishnya. It is situated in Poltava region. The pupils of schools, colleges, lyceum, gymnasiums children’s houses, pupils and students Arts establishment’s I-IV accreditations can take part in this festival.

With the purpose of learning nowadays status of pottery artistic education to take part in festival asks teachers, leaders of circles, studios, centers, teachers of Arts educational establishments.

Festival consists of two stages:

First stage will be from 15 of January till 10 of May 2016.

Young people from 10 till 23 years can take part in this festival. For such age groups: first group –10-14 years; second group – 15-17 years; third group – 18-23 years.

Competition is opened to all people. Young artists can take part in competition by themselves or throw education establishment, different organizations, and union gallery etc.

You can send the works (creative) with pottery and other materials that developed the topic of pottery for such nominations:

- pottery:

- other kinds decorative use art(carve, weaving, painting, national murals etc)

- the arts (graphic art, watercolors; murals, sculpture etc.)

Foreigners must send an applicatioon for taking part in the competition and photos of their works.

You must send photos of works and application for e -mail of Organizing Committee.

You must send your works to commission till 10 of May 2016 (for post and stamp). The author must give the passport of the works it must contain: the ouster’s name, title of the work, technical doing, size of the work, the time, when this work has done, (example of the passport you can find in the questionnaire).

Attention! Works are not taken without passport and blanks of author.

You can send the works of group authors, but you must give the instructions of each author’s part in this work. Every competitor of pottery works:

- you can use any technics of forming (pottery’s around, gypsum form, hand model sculpture).

- You can use any ornamenting, any technics and method, works must be burn out.

- Work must be done in 2016, it must be signed by author and date of produce.

You can send your works from the post-office or deliver by yourselves. Our address is 21 Partyzanska Street, Opishnya, Poltava region, 38164. tel/fax (05353) 42001.

We can turn the works, which were sending on the festival, we don’t include the works in our college Laureates, for they own money.

We can take the works in our College of Arts in Opishnya, when the author’s will agree. Jury of festival will scrutinize all the works, which send on the festival. The famous artists of science and cultural are the members of jury. Jury of competition will work on May18, 2016.

Second stages of festival it will be from 13 of June till 23 of June 2016 in the colleges of arts in Opishnya. Three young people – victors from each nomination: “ceramic”, “other kinds of decorative – use art”, „The fine arts” will take part in the festival, the victors of first and second age groups will be invite and their teachers will not take part in the competition without invitations.

The leaders and pupils of artistic studios, schools, colleges, institutes, academies, can take part in the festival for they own money,(out of competition)

Young artists will work in the studies during the festival. Famous photos and national experts will lead of the work of young artists. They make artistic works in that nomination, where they won in the first stage of the competition.

At the end of the festival jury will determine the winners of the festival (on 22 of June, 2016).

The young artists can make individual exhibition during the Festival in the exhibition hall of College of Arts in Opishnya. The transportation of the works for the exhibition and back is provided with the money of participants. The participants of the Festival have to inform Orgcomitet of the Festival about the ambitions of making the exhibition till 13 of June 2016.

Leaders of the festival must:

– ensure participant and teacher by dwelling and three meals a day;

– ensure participant by raw materials, necessary instruments and equipments for creative work;

– give to the participants of the festival possibility free service by Pottery Library of Ukraine, of national archive Ukrainian pottery of the national museum park of Ukrainian pottery in Opishnya;

– organize free looking fund collections National museum

– park of Ukrainian pottery in Opishnya Memorial museum farmstead of Oleksandra Selyuchenka and memorial museum farmstead of pottery’s native land of family Poshvayliv.

– organize lectures of famous Ukrainian art­mans, meeting with famous painters, nationals masters, action man of science and sculpture.

– popularize the creation the participants of the festival in the newspapers, on the radio set and on the TV set.

– organize final artistic exhibition of the festival. Where the works of participants will exhibit у art hall National museum park of Ukrainian pottery in Opishnya.

– ensure interesting leisure. Orgcomitet of the festival take obligations hold the participants of the festival and their teacher and do not answer for their relatives, friends and familiars.

Other information you can get on the

tel/fax (05353) 42001

Pleace of Festival: College of Arts in Opishnya.

Date: 15.01­23.06.2016

Second stage of Festival: 11 days

Our address: Partyzanska Street, 21, Opishnya,

Poltava region, 38164

E­mail: collegium­ua@narod.ru;

www.opishnya-­collegium.edu.poltava.ua

The program of tenth (jubilee) Youth Pottery Festival “Opishnya-2016“:

-the opening ceremony of tenth (jubilee) International Youth Pottery Festival;

-work of participants in the workshops;

-review of the National Museum of Ukrainian Ceramics;

-review of Memorial museum-estate potter’s family of Poshivaylo;

-presentation of “College of Arts in Opishnya”, master classes of pupils of our school, the competition “Painted Jug.”

-The master class of potter Mykola Poshivaylo. He is the member of National union of handicraftsmen folk arts of Ukraine and National union of artists of Ukraine, honored handicraftsman of folk arts of Ukraine, the winner of the Ukrainian literary and artistic awards of Ivan Nechuy-Levitsky

-visiting of Memorial museum-estate of potter Olexandra Seluchenko;

- view of exhibitions at the Centre of culture of the National Museum of Ukrainian Ceramics in Opishnya.

-Art projects of the festival participants

-The master class of the potter, a member of the National association of masters of the folk art in Ukraine and the National association of the painters in Ukraine, honored master of the public creativity in Ukraine, the artist of the National award in Ukraine named after Taras Schevchenko and named after Danylo Scherbakovsky Vasyl Omeljanenko

-The express competition « The best pottery toy »

-The art express competition « The best potter»

- Ethno evenings featuring folk group «Krynychenka»

-The familiarization of the festival participants with the historical and architectural attractions in Poltava

-The drawing competition on the asphalt at the pottery theme:

- The master classes of the famous painters – ceramists, masters of ar

/Files/images/IMG_5375.JPG

/Files/images/IMG_5282.JPG

/Files/images/IMG_5427_.jpgУрочиста церемонія відкриття VІІ Міжнародного молодіжного гончарськогоь фестивалю "Опішне - 2013"

/Files/images/IMG_3528.JPG

/Files/images/IMG_5260.JPGВиступ хореографічного колективу "Джерело" Гадяцького училища культури під час відкриття VІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю "Опішне - 2013"

/Files/images/IMG_6800.JPGЕкспрес-проект делегації Молдови

/Files/images/IMG_3985.jpgРобота у творчих майстернях

/Files/images/IMG_3557_.jpgУчасники VІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю "Опішне - 2013"

/Files/images/IMG_6116.JPGМайстер-клас художниці-керамістки Олени Сластнікової (Санкт-Петербург)

ХІ ГОНЧАРСЬКИЙ Міжнародний молодіжний ФЕСТИВАЛЬ

ПОЛОЖЕННЯ

Опішне на Полтавщині – традиційний центр українського народного гончарства, відоме з ХІІ століття. Наприкінці ХХ століття Опішне стало місцем проведення Національних симпозіумів монументальної керамічної скульптури “Поезія гончарства на майданах і в парках України”, Всеукраїнських дитячих гончарських фестивалів, Національних конкурсів художньої кераміки, Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів, всеукраїнських науково­практичних конференцій і семінарів з проблем гончарства.

ХІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль – вивірена часом форма творчого спілкування молодих талантів, формування творчих художніх здібностей дітей та молоді на основі національно­культурних традицій; важливий засіб співробітництва юних мистців України; спосіб примноження духовних надбань української культури.

Його організаторами є: Міністерство культури України, Державна спеціалізована художня школа­інтернат І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя Кричевського, управління культури та відділ у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей­заповідник українського гончарства в Опішному.

Мета Фестивалю: залучення до заняття гончарством та до вивчення історико­мистецьких досягнень гончарства школярів, молоді; розвиток традицій гончарства, популяризація дитячої художньої творчості.

Місце проведення: всесвітньо відома столиця українського гончарства – містечко Опішне, що на Полтавщині. До участі у Фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій, позашкільних навчально­виховних закладів, учні та студенти мистецьких навчальних закладів І­ІV рівнів акредитації.

З метою вивчення сучасного стану гончарства та мистецької освіти, до участі у Фестивалі залучаються художники, експерти­мистецтвознавці, учителі, керівники гуртків, студій, центрів, викладачі мистецьких навчальних закладів.

Порядок проведення Фестивалю

І­й етап: Конкурс художніх творів

Проводиться з 15 січня до 1 травня 2017 року. До участі в Конкурсі допускаються особи віком від 10 до 23 років за такими віковими групами: І група – 10­14 років; ІІ група – 15­17 років; ІІІ група – 18­23 роки. Конкурс є відкритим для всіх бажаючих. Юні митці можуть брати участь у Конкурсі індивідуально або через навчальні заклади, різноманітні організації, асоціації, спілки, галереї тощо.

До конкурсу приймаються твори з глини та інших матеріалів, які розвивають тему гончарства за такими номінаціями:

­ кераміка;

­ інші види декоративно­ужиткового мистецтва (вишивка, різьблення, ткацтво, розпис, народний живопис тощо);

­ образотворче мистецтво (графіка, акварель, живопис, скульптура тощо).

Твори на конкурс приймаються Оргкомітетом Фестивалю до 1 травня 2017 року (за поштовим штемпелем дати відправлення).

До кожного твору автор повинен подати паспорт, у якому необхідно зазначити прізвище, ім’я автора, назву твору, техніку виконання, розміри, час виготовлення (зразок паспорта поданий на анкеті­заявці).

(УВАГА! Без паспортів творів та анкети автора (авторів), копії паспорта або свідоцтва про народження твори на Конкурс не приймаються.)

До участі в Конкурсі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов’язкового зазначення ролі кожного із співавторів. Кожен учасник може подати на Конкурс не більше двох творів у кожній номінації.

Окремі умови щодо творів у номінації “Кераміка”:

­ дозволяються будь­які техніки формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення);

­ орнаментування може здійснюватися будь­якими технічними прийомами (техніками); конкурсний твір повинен бути випаленим;

­ твір має бути виготовлений у 2017 році; він має бути підписаний автором (авторами) із зазначенням року виготовлення.

(УВАГА! Без авторського підпису і року виготовлення на поверхні твору, виконаних продряпуванням (ритуванням), ангобами, поливою, твори до Конкурсу не допускаються).

Конкурсні твори можуть бути надіслані

поштою чи привезені особисто на адресу:

вул. Партизанська, 21, смт. Опішне,

Полтавська область, 38164,

тел./факс (05353) 42001

Митці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь­яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів, або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен мати окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Оргкомітету.

Оргкомітет Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані митцям не з його вини.

Оргкомітет ХІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю також не несе відповідальності перед митцями за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання митцями кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права. Власники творів, надісланих на Конкурс, несуть повну відповідальність за їхню автентичність і відсутність будь­яких фальсифікацій.

Творчі роботи учасників практикуму Фестивалю, а також творчі роботи переможців конкурсу художніх творів Фестивалю залишаються на постійне зберігання у Державній спеціалізованій художній школі­інтернаті І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Усі твори, надіслані на І­й етап Конкурсу, розглядаються Журі Фестивалю. До його складу входять провідні митці, мистецтвознавці, діячі науки і культури. День роботи Журі Конкурсу – 18 травня 2017 року. Переможці І етапу запрошуються до участі в підсумкових заходах Фестивалю. Персональні запрошення переможцям І етапу Конкурсу до участі в ІІ етапі Оргкомітет надсилає до 1 червня 2017 року.

ІІ­й етап Фестивалю

Проводиться з 12 червня до 22 червня 2017 року на творчо­виробничій базі Колегіуму мистецтв. До участі в ньому запрошуються по 4 юні митці­переможці кожної вікової групи в номінаціях “Кераміка”, “Інші види декоративно­ужиткового мистецтва”, “Образотворче мистецтво”. Переможці І­ої вікової групи у всіх номінаціях запрошуються на Фестиваль разом з учителем­наставником. Без офіційного запрошення Оргкомітету юні митці та їхні наставники до участі у Фестивалі не допускаються. За власний рахунок у Фестивалі (поза Конкурсом) можуть брати участь керівники та учні художніх студій, шкіл, колегіумів, коледжів, інститутів, академій.

Під час Фестивалю юні мистці працюють у творчих майстернях під керівництвом провідних художників і народних майстрів. Вони виготовляють художні твори в тій номінації, в якій отримали перемогу в І­му етапі Конкурсу. За підсумками їхньої роботи Журі визначає абсолютних переможців Фестивалю. Під час Фестивалю юні митці можуть влаштувати персональні виставки у виставковій залі Колегіуму мистецтв у Опішному. Транспортування творів на виставку та повернення назад – за рахунок учасників. Про наміри влаштувати виставку учасник Фестивалю повинен сповістити Оргкомітет Фестивалю до 10 червня 2017 року.

Оргкомітет Фестивалю

зобов’язується:

- забезпечити учасника житлом, щоденним триразовим харчуванням;

- забезпечити учасника Фестивалю сировиною, матеріалами, необхідними інструментами та обладнанням для творчої роботи;

- надати учаснику Фестивалю можливість безкоштовно користуватися послугами Гончарської книгозбірні України, Національним архівом українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

- організувати безкоштовний перегляд фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Меморіального музею-садиби Олександри Селюченко та Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів;

- організувати лекції провідних українських мистецтвознавців, зустрічі з відомими художниками, народними майстрами, діячами науки і культури;

- популяризувати творчість учасників Фестивалю у пресі, на радіо та телебаченні;

- організувати підсумкову мистецьку виставку Фестивалю за участю творів учасників у виставковій залі Центру розвитку духовної культури Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

- забезпечити цікаве дозвілля.

Оргкомітет Фестивалю бере на себе зобов’язання щодо утримання виключно учасників Фестивалю і не відповідає за влаштування членів їхніх родин, друзів і знайомих.

Більш детальну інформацію можна отримати

за телефоном: (05353) 42001

Місце проведення: творчі майстерні Державної спеціалізованої художньої школи­інтернату І­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Час проведення: 15.01­22.06.2017 року

Термін проведення практикуму: 12.06.2017–22.06.2017 року

Адреса Оргкомітету: вул. Партизанська, 21, смт. Опішне, Зіньківський район, Полтавська область, 38164.

E­mail:kmopishne@gmail.com; www.opishnya-collegium.edu.poltava.ua

Кiлькiсть переглядiв: 5152

Коментарi